........

spaceburo

.  
 
PROJECTRUIMTE VOOR HEDENDAAGSE KUNST
jan palfijnstraat 47 2060 antwerpen


tijdens tentoonstellingen geopend op
vrijdag 11-19h en andere dagen op afspraak

 

.tentoonstellingen
.multiples
.expedities
.educatie
.over
.contact
.home 

.over
spaceburo: een kleine grote ruimte voor verbeelding en verbinding
Ruth Loos, Antwerpen, 13 januari 2014

............................................................................................................................. 

Beeldend kunstenaars Erik Van In en Annemieke Fanoy bundelen hun artistieke engagement tot een nieuwe inspirerende plek
voor hedendaagse kunst in Antwerpen Noord. Met de tentoonstellingsruimte en werkplek SpaceBuro, gelegen in de
Jan Palfijnstraat vlak naast de Moskee Al-Mouslimine, gaan zij de uitdaging aan niet te programmeren voor een ‘multi-
culturele wijk’. Hun uitgangspunt is de mens, het aanspreken van buurman en buurvrouw als individu, het waarderen van intermenselijke relaties ongeacht cultuur- en andere verschillen en/of overeenkomsten.

Zelf verwijzen de kunstenaars met hun gekantelde, oude foto van de berg Kazbek in de Kaukasus - op de contactpagina van
hun  website - niet alleen naar een van de belangrijkste vulkanische bergen ter wereld, inspiratiebron voor menig
schilder en schrijver. Ze verwijzen er ook mee naar een regio gekend als kruispunt van culturen, religies en talen.
Dat de foto gekanteld is kan een puur vormelijke keuze zijn, of verraadt de kanteling toch een zekere ‘niet-vanzelfsprekendheid’ in het multiculturele samenleven? Van Erik Van In weet ik dat hij een groot hart heeft voor ‘zijn multiculturele wijk’.
Ik ben er dus redelijk gerust in dat SpaceBuro geen geïsoleerd eilandje wordt, maar de diversiteit in
de wijk op een warmmenselijke doch artistiek-eigenzinnige wijze mee zal kleuren.

Van In en Fanoy zoeken verbindend te werken en kunstenaars in een gemeenschappelijke zoektocht samen te brengen. Zij
willen het onderzoek van de kunstenaars delen met de gemeenschap. Van In en Fanoy organiseren, initiëren, cureren, nemen zelf deel, nodigen uit, faciliteren, delen. Ze profileren SpaceBuro niet louter als een receptieve ruimte maar
stellen dialoog en uitwisseling centraal, van kunstenaar tot kunstenaar, maar ook van kunstenaar tot buurman tot wijk.
In de toekomst zullen zij ook voorzien in een werkplaats of residentie mét assistentie in hun prachtige grote atelier
met daglicht. Lezingen en edities komen ook op het programma.

SpaceBuro is een kleine grote ruimte. Het is letterlijk een kleine tentoonstellingsruimte, conceptueel een grote ruimte.
Het is een kamer in een huis in een straat in een wijk. Het is een huiselijke witruimte voor verbeelding, onderzoek,
trial & error. Het is een voel- en denkplek, waarbij de handen in de materie gedegen reflectie niet in de weg staan.
SpaceBuro heeft aandacht voor de vele facetten van het creatieve proces, de kunstenaarspraktijk.
Niet enkel het tonen van het eindresultaat, maar ook het onderweg-zijn, het proces, wordt belicht. Space verwijst ook
naar het werk van beide kunstenaars waarin de notie ruimte een belangrijke rol speelt. Van In koppelt ruimte aan tijd(sbeleving), Fanoy verbeeldt de lichamelijke ervaring van ruimte.

De notie ‘ruimte’ wordt ook de invalshoek voor de eerste tentoonstelling Lovejoy Unit-1 waarmee SpaceBuro wordt ingewijd
in maart 2014. Ook hier is de naam niet zomaar gekozen. Arthur O. Lovejoy, een Amerikaanse historicus startte in het
begin van de 20ste eeuw met een systematische studie van wat hij ‘ideeëngeschiedenis’ noemde. Naar het concept ruimte
kunnen we dan kijken als een unit-idea waarover een 24-tal kunstenaars beeldend reflecteren in evenveel tekeningen.
Nieuwe associaties en verbanden komen naar voren. Verschillende aspecten van ruimte, van ruimte en symboliek, fysieke en conceptuele ruimte, van natuurlijke en culturele ruimte, van het verlangen naar ruimte, ruimte en tijd en beweging,
ruimte en identiteit, ruimte in en rond het werk, en misschien vooral de ruimte van en voor verbeelding worden op
uitnodigende wijze voorgelegd.

..............................................................................................................................